Home Fractie Kandidatenlijst Verkiezingsprogramma Lid worden Actueel

U bent bezoeker


Open brief aan de wethouder van verkeer en mobiliteit.Zaanstad, 18 september 2014.Beste wethouder,In 2012 is op initiatief van de fractie Trots op Nederland, afdeling Zaanstad, besloten de rotondes binnen Zaanstad te gaan exploiteren.


Sinds 2013 is het dan ook mogelijk om reclamevermeldingen op rotondes te plaatsen.Lees Meer

Zaandam, 18 januari 2016


Geacht college,


In het kader van art.51 van het Reglement van Orde dienen wij de onderstaande vragen in, voorafgegaan door een korte inleiding.


Mensen die gedwongen worden om gebruik te moeten maken van een uitkering doen dit omdat ze op dat moment geen andere mogelijkheden hebben om in hun eigen onderhoud te voorzien.  


Je maakt gebruik van een uitkering van de afdeling werk en inkomen: de bijstand als je geen andere mogelijkheid meer ziet om in je dagelijks onderhoud te voorzien.


Om een uitkering aan te kunnen vragen is het volgens de regels noodzakelijk om allerlei bewijsstukken te overleggen zoals kopie identiteitsbewijs, bankafschriften, loonstroken, vragenlijsten etc.etc.

Deze kopieën kunnen niet op het gemeentehuis gemaakt worden door de medewerkers van deze afdeling, je moet hier zelf voor zorgen.


                                                      
Lees meer


Alles lezen? Klik Hier

Persbericht


De voltallige oppositie slaat uitnodiging van het college afRecentelijk heeft de oppositie zich zeer kritisch uitgelaten over de reservering van enkele tonnen voor activiteiten m.b.t. Sail.

Alle oppositiepartijen hebben aangegeven dat het gereserveerde geld veel beter aan andere, meer dringende zaken besteed kan worden.

Zaken waar de inwoners van Zaanstad belang bij hebben.

Met een stemverhouding van 20 tegen 19 hebben de coalitiepartijen dit voorstel er toch doorgedrukt.


Lees Meer


Zaandam, 24 juni 2015Geacht college,


In het kader van art.51 van het Reglement van Orde dienen wij de onderstaande vragen in, voorafgegaan door een korte inleiding.


Naar aanleiding van de recente berichten in de media en het persbericht van de Gemeente Zaanstad over het dodelijk ongeval op de Den Uylbrug op 6 februari 2015 hebben wij de volgende vragen;


Lees MeerZaandam, 22 april 2015
Geacht college,


In het kader van art.51 van het Reglement van Orde dienen wij de onderstaande vragen in, voorafgegaan door een korte inleiding.Naar aanleiding van de beantwoording van een vraag van de Zaanse Inwoners Partij tijdens de ingelaste vergadering over zwembad De Crommenije d.d. 21 april 2015 hebben wij aanvullende vragen en opmerkingen. De bewuste vraag ging over de mogelijkheid om in de toekomst, indien gewenst, een ballonhal c.q. luchthal te kunnen plaatsen over het buitenbad, teneinde dit bad ook buiten het zomerseizoen te kunnen exploiteren.Lees Meer

    
Algemene beschouwingen Zaanse Inwoners Partij

                          

Het college straalde mogelijk nog meer dan bij de presentatie van de kadernota in 2015.  Met gepaste trots kregen wij een voorproefje van wat ons de komende tijd te wachten staat als het aan het college van B en W ligt. Maar is die trots echt wel zo gepast? En verwacht het college van ons dat wij daar net zo over denken? Kunnen wij ook zo trots zijn op het resultaat van 10,9 miljoen in de plus. Het college van b en w geeft zichzelf op bladzijde 3 dan ook een grote schouderklop voor het behaalde financiële resultaat.

                                                                                             Lees MeerPlan van de stad


Zo begonnen we vorig jaar tijdens de raadsconferentie in het Zaantheater met allemaal interessante ideeën die we voor Zaanstad toe konden passen met in juni een vervolg in de raad en de opening van het politiek jaar met Mw. Riet Bakker die zei durf te ontwikkelen, durf te dromen over de mogelijkheden die de stad je te bieden heeft, durf uitdagingen aan te gaan en zeg niet te snel maar dat kunnen we niet.  Inmiddels was de naam gewijzigd in Maak Zaanstad.  In het stuk  wat we vandaag bespreken staan al die dromen en gewaagde dan wel gedurfde wensen en opmerkingen van Zaankanters die meegedacht hebben de afgelopen maanden over hoe  Zaanstad  er in 2040 uit zou moeten kunnen zien.  Een stad waar het  vooral goed wonen, werken en recreëren is maar waar je je ook veilig voelt en het onderwijs op een hoog niveau staat en een stad die klimaat neutraal is. Het zijn allemaal stuk voor stuk mooie wensen, dromen op het lijstje maar die we nog lang niet allemaal gerealiseerd hebben en waar we de komende 24 jaar dus heel hard aan zullen moeten werken met elkaar.  Lees meer
Zaanse Inwoners Partij door en voor Zaankanters


Algemene beschouwingen Zaanse Inwoners Partij 2015 - 2016


Algemene beschouwingen


Het college straalde bij de presentatie van de kadernota. Met gepaste trots kregen wij een voorproefje van wat ons de komende tijd te wachten staat.

Maar is die trots wel zo gepast? En verwacht het college van ons dat wij daar net zo over denken? Kunnen wij trots zijn op hoe ons college vorm denkt te geven aan de bezuinigingen die nog steeds aan de orde zijn, gelet op alle taken die het rijk richting de Nederlandse gemeenten heeft geschoven. Kunnen wij trots zijn op het uitblijven van lastenverlichtingen of de aanhoudende onrust in de zorgsector? Steeds meer inwoners komen in de problemen door het verhogen van eigen bijdragen en tegelijkertijd het verlagen of afschaffen van tegemoetkomingen.Lees MeerZaandam, 18 januari 2016


Geacht college,


In het kader van art.51 van het Reglement van Orde dienen wij de onderstaande vragen in, voorafgegaan door een korte inleiding.


De veiligheid voor de lagere school kinderen ,die naar school de Dorpsakker in Assendelft gaan is bijna dagelijks in gevaar.

Doordat je niet door kunt rijden, maar terug moet, omdat het een doodlopende straat betreft, betekent dit heel veel draai/keerbewegingen op een relatief klein stuk van de straat vlakbij de school.

Lees meer

    


                                            Verkeersbesluit Bloemgracht – H. Gerhardstraat


CHRONOLOGISCH VERHAAL


1. Op 07-05-2014 heeft het College besloten de verkeerssituatie rondom de

Bloemgracht en H. Gerhardstraat aan te passen

2. Het Oogheelkundig Medisch Centrum OMC heeft dat vanuit de media moeten

vernemen en heeft op 13-06-2014 hiertegen bezwaar aangetekend

3. Op 28-07-2014 is hierop een informatieavond georganiseerd in het Pennemes waar

zowel de Gemeente, Wethouder, OMC, Pennemes en belanghebbenden hun verhaal

hebben kunnen doen                         
                                                                                           
 Lees Meer


                                                                                         

Geachte Heer / Mevrouw,


De Zaanse Inwoners Partij wil graag weten wat er onder de Zaanse Inwoners leeft en hoe zij over hun gemeente denken. Daarom hebben wij een korte enquête bestaande uit slechts 6 vragen opgesteld. Zou u zo vriendelijk willen zijn om onze mini enquête in te vullen, zodat wij onze inwoners ook echt goed kunnen vertegenwoordigen? Alvast hartelijk bedankt!


Klik op de link om de enquête te starten
Apple gebruikers gebruik onderstaande link om naar de enquete te gaan

Opent de enquête in een nieuw tabblad
Enquête Zaanse Inwoners Partij